За да не контактирате, Ве молиме пишете ни на contact@vozime.mk
Ви благодариме што ги користите услугите на ВозиМе.